KYA!!!!!!!
這部戲太期待的呀~~~~~
000.jpg
底下更新目前公開的CAST資料

NINO drama.jpg
球隊的九個人平均是177.3cm~~

NINO是教練,身高不重要!!! 期待NINO發揮野球實力!

    全站熱搜

    Himitsu1021 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()